Carpon, Sastra

Pararusing, Gusti!

“Pararusing pisan, Gusti…!” Tini ambek-ambekan bari kakacak. Buukna anu tadi geus luis disisiran amburadul deui. Biwirna teu eureun ngocéh, kukulutus teuing ngomongkeun

No More Posts Available.

No more pages to load.